Human-Etisk Forbund med klare forventinger til den nye regjeringen

Landsstyreuttalelse sendt inn som hovedstyremedlem.