Ordførerne må gjøre jobben sin

Kritikk av ordførere som ikke ønsker vigselsrett på grunn av kristen tro.