Fritaksretten krever ikke religionsutøvelse

Langsvar til kunnskapsdepartementet og Hannah Atic om fritaksretten.