Human-Etisk Forbund med klare forventninger

Publisering av uttalelse fra landsstyremøtet.