Det offentlige er best egnet

Jeg svarer Erik Lande, begravelsesagent, som har svart meg om dødsbudskap