Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever

Jeg skriver i Dagen om å respektere barns trosfrihet, også når det strider i mot magefølelsen.