Er tiden inne?

Om å benytte anledningen til å få et ordinært KRLEfag