Ikke bare Ytrebygda skole som mangler helsesøster

Jeg skriver om mangelen på helsesøster på Skranevatnet