Hvor går grensene for religiøs tilpasning?

Jeg kommenterer håndhilsesaken i BT