Skolegudstjenester i seg selv har liten læringsverdi

Scvar til Nordhaug som svarer Brun-Pedersen