Rektor sender syke elever hjem – uten fravær

Lite intervju i forbidnelse med fraværsgrensen. Kun et sitat.