Bergen kommune har ikke oversikt over aktiv påmelding til skolegudstjenester

Jeg er intervjuet om skolegudstjenester og Bergen kommune.