Er dåpen relevant?

Kortsvar i Aftenposten til sokneprest Ingeborg Sommer. Lengre svar kan leses her: http://mineinnfall.no/2018/09/er-d%C3%A5pen-relevant