Dette betyr endringene i læreplan for KRLE og religion og etikk

Intervju om de nye læreplanene.