Kan du se for deg at kisten du skal begraves i, bæres inn ved siden av tjukkasen og klatretauene i gymsalen?