Monica og Christian fant løsningen

Reprint av intervju i Søreide Kirkes menighetsblad