Monica og Christian fant løsningen

Intervju fra kirken i menighetsbladet til Birkeland