Humanistisk konfirmasjon møter mindre motstand

Jeg skriver en kommentar i Fri Tanke om motstand Humanistisk Konfirmasjon møter på facebook.