Hvem har ansvaret?

Ny spørsmålsstilling rundt gravferdsadministrasjonen i Bergen.