Fins det politisk vilje til å skape et bedre religionsfag?

Kommentar om krle-faget og den politiske prosessen som nå foregår.