Hvor går grensene for religiøs tilpasning?

Reprint av BT innlegg i Fri Tanke.