Kirkevalget, fra et utenfraperspektiv

Humanistisk gravferd

Folk, kirke, eller folkekirke?

Afsar frykter islamofobi etter disputt om delt inngang

Artikkel som oppsummerer debatten om kjønnsdelte innganger, basert på notatene jeg tok under første del av debatten i Rådhuskantinen.