Er vold og fravær to sider av samme sak? 

Kringkastingsrådet rundt grøten

Professoren som aldri sluttet å stå opp mot urettferdighet

Livssynsjournalistikk er viktig, men…

Å sikre mangfold og likeverd

Homofili er helt naturlig

En livssynsnøytral skole er nødvendig i et mangfoldig samfunn

Statskirken lever i skole og barnehage

Underlig fra Korsets seier

Ikke-troende forfølges og tortureres