En skole for det livssynsåpne samfunnet

Ingen ønsker det livssynsnøytrale samfunnet

Det livssynsåpne samfunnet krever hardt politisk arbeid

Det livssynsåpne samfunnet krever hardt politisk arbeid

Inkludering i skolen i juletiden, hvor er politikerne og Kirken?

Har vi alle rett til å gravlegges i tråd med eget livssyn?

Takk for tydeligheten, Ottosen!

Vi ønsker ikke å rive ned kors

Vi ønsker ikke å rive ned kors fra kirker