Statskirken lever i skole og barnehage

Underlig fra Korsets seier

Ikke-troende forfølges og tortureres

Ikke-troende forfølges og tortureres

Å strekke seg etter halmstå

Vår alles julefeiring

Har vi en statskirke eller har vi ikke?

Livssynsfrihet er ikke en frihet til å diskriminere

Julen bør være en høytid som samler alle

Uverdig, Braanen