Ateist, javisst!

Vi mennesker har mange merkelapper, noen av dem er tydelige uten at de blir snakket om, andre blir først tydelige når vi slår opp dørene til skapene vi gjemmer dem i. Mange dører slår vi opp og lar andre se uten at det er mer snakk om dem. Andre dører åpner vi med brask og bram, og all tydelighet. Jeg har tidligere fortalt at jeg er feminist og om hva feminisme er for meg. Det kom nok ikke som noen overraskelse uansett. Nå har jeg tenkt å slå opp en annen åpen dør, jeg er ateist!.

Fortsett å lese «Ateist, javisst!»

Jeg leser det du skriver, Fasteland

Rektor og bystyremedlem Fasteland forsøker 28. april å svare på kritikken han mottok i tre leserinnlegg datert 16., 17., og 18. april. Det ser dessverre ut til at rektoren er mer opptatt av å stemple sine kritikere som fanatikere enn å besvare problemstillingene som tas opp i de kritiske leserinnleggene. Dette er beklagelig, men jeg tenker at det må være behagelig å kunne tolke all kritikk som fanatisme…

Fortsett å lese «Jeg leser det du skriver, Fasteland»

Kjønnsdelt svømming, hvorfor jeg er for

Telemarksavisa skrev i forrige uke at fylkesmannen opplyste skolene om at de måtte tilrettelegge for kjønnsdelt svømming fordi det hadde kommet inn ønsker fra muslimske foreldre om dette. Dette har blitt plukket opp av både nynazistiske medier, islamkritikere, og av ateister, som noe som er uhørt og uheldig. Her vil jeg prøve å forklare hvorfor jeg mener at dette er nødvendig og hvorfor det er positivt ut i fra andre pedagogiske hensyn.

Fortsett å lese «Kjønnsdelt svømming, hvorfor jeg er for»

Hva med å bytte KRLE mot søndagsåpne butikker?

To politiske paradokser vi kan løse:
Paradoks 1; Kristelig Folkeparti, dere har lite lyst til å se at den blåblå regjeringen gjennomfører forslaget sitt om søndagsåpne butikker, men støtten fra Venstre gjør at dette antagelig går gjennom i Stortinget.
Paradoks 2 er at dere i Venstre ikke egentlig ønsker å støtte KRLE-faget, men føler dere nødt til å gjøre det for å støtte KrF sitt krav i samarbeidsavtalen . Hva om dere bytter? Så slipper begge å svelge et forslag de helst ikke vil se at blir virkelighet.

Fortsett å lese «Hva med å bytte KRLE mot søndagsåpne butikker?»

KrF bommer i sin støtte til KRLE

I Klassekampen 26.02 velger KrFs Anders Tyvand å gi meg et todelt svar på mitt debattinnlegg 24.02. Det som jeg finner besynderlig i Tyvand sitt svar på min kritikk av KRLE-faget er at han bruker mesteparten av tiden på å argumentere for en endring som jeg ikke argumenterer mot, fordi jeg finner den rimelig fornuftig. Så lenge rektorene ikke anser denne relativt begrensede fagandelen som dekkende fagkompetanse for RLE-undervisningen er jeg positivt innstilt til denne endringen.

Fortsett å lese «KrF bommer i sin støtte til KRLE»