Regjeringen angriper asylbarna

Horne vil svekke rettighetene til de enslige mindreårige asylsøkerne med nytt lovforslag. Denne jakten på asylbarna må stoppes.

Horne og departement har sendt ut på høring et forslag om omsorgssentrene som tar vare på de enslige mindreårige asylsøkerne. Lovforslaget vil svekke standarden på disse omsorgssentrene for barn under 15 år. Disse barna skal altså få dårligere vilkår enn vi ellers ville godtatt for norske barnehjemsbarn. De vil med andre ord innføre en særegen lov for en gruppe med barn. Fremskrittspartiet uttaler her og i andre sammenhenger at det er på tide å revurdere flyktningkonvensjonen. Det er denne typen grov diskriminering barnekonvensjonen og flyktningkonvensjonen er etablert for å forhindre.

Erfaring fra omsorgssentrene og forskning på feltet viser at det er store mangler i omsorgstilbudet til enslige mindreårige over 15 år som bor på mottak der UDI har omsorgsansvaret. Det sier også ungdommene selv. På mottakene der det er lavere bemanning etterlyser ungdommene mer voksenkontakt. Den nye loven vil medføre lavere krav til bemanning og kompetanse også for de under 15 år. Ekspertene på feltet anbefaler at de over 15 år får det samme omsorgstilbudet som det de under 15 år har – ikke at de under 15 skal få svekket sine rettigheter og livskvalitet. Innføres den foreslåtte loven blir det en enorm tilbakegang for disse barna.

I andre anledninger hevder Fremskrittspartiet at de enslige mindreårige asylsøkerne er utsatt for omsorgssvikt, samtidig så påstår de at disse barna ikke skal få dekket de samme behovene og ha den samme omsorgskvaliteten som barnevernsbarna. Dette henger ikke på greip. Den nye loven for omsorgssentrene skal sikre fleksibilitet i systemet i tilfelle vi gjennomgår en lignende økning i antall asylsøkere til Norge som sist høst. At representanter fra FrP fremstiller det som at denne fleksibiliteten er til barnas beste er lite troverdig. Barnevernsloven sikrer allerede retten til individuelt tilpasset omsorgstilbud. Da er det heller viktig at man bygger opp kapasiteten og sikrer at man kan gi et forsvarlig omsorgstilbud til alle barn og unge som befinner seg i Norge – uavhengig av oppholdsstatus eller alder.

Enslige mindreårige asylsøkere trenger et strengere vern av sine rettigheter, ikke en stadig nedbygging av disse.

Dette debattinnlegget ble trykket i Klassekampen 14.09.2016 med samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *