Fritak – yoga, svømming, pride, og skolegudstjenester

Månedene og ukene frem mot pridemarkeringene vært preget av stor uenighet om og aggressiv retorikk mot pride i ulike former. Noe av dette har vært knyttet til ulike former for pridemarkeringer i skolen. I sosiale medier og i noen av utspillene jeg har plukket opp har det vært spørsmål om ikke det er mulig å få fritak fra pride på samme måte som det er mulig å få fritak fra skolegudstjenester. Det skal jeg prøve å si noe om her, samtidig som jeg sammenligner ulike fritakssituasjoner som vi vet kommer opp i skolen.

Fortsett å lese «Fritak – yoga, svømming, pride, og skolegudstjenester»

Kjære rektor, 25. juni forplikter, og her er noe av hva du må gjøre.

Skolen blir viktig når vi etter angrepet i Oslo i sommer skal sørge for at alle nordmenn kan leve i tråd med hvem de er, uten skam og redsel. Da er det nødvendig med god og faglig kompetanse.

Fortsett å lese «Kjære rektor, 25. juni forplikter, og her er noe av hva du må gjøre.»