Det iranske folks frihetskamp angår oss alle

Det iranske folk kjemper, med fare for liv og helse, en heroisk frihetskamp mot det religiøse regimet som har fratatt dem flere grunnleggende menneskerettigheter. Sett med blikket til noen bosatt i fredelige, sekulære Norge føles det uvirkelig at styresmakter velger å lede et land etter eldgamle mytologiske tekster.

Fortsett å lese «Det iranske folks frihetskamp angår oss alle»

Ateist i religiøst land: Er det ikke bare å tie stille?

Det står dårlig til med tros- og livssynsfriheten i verden.

Mange opplever å bli forfulgt, utstøtt, trakassert og diskriminert som følge av å ikke ha samme tro som majoriteten og regimet i landet de bor i. Mennesker tvinges på flukt for trygt å kunne leve med sin tro.

Fortsett å lese «Ateist i religiøst land: Er det ikke bare å tie stille?»