Misforståelser om livssynssamfunn

Det ser ut til at det hersker en del misforståelser hos Vidar Mørk om etikk, hva et livssynssamfunn er, og hva Human-Etisk Forbund driver med og mener. Dette skal jeg prøve å bidra til å oppklare.

Fortsett å lese «Misforståelser om livssynssamfunn»