En anelse selvsentrert, Jahr?

At skolen hadde et forkynnelsesforbud som bare gjaldt KRLE-faget, men ikke resten av skolens opplæring var både paradoksalt og ulogisk. Det er derfor fornuftig at to påfølgende regjeringer og et offentlig utvalg nå ønsker like regler for alle fag på dette området.

Fortsett å lese «En anelse selvsentrert, Jahr?»

En livssynsinkluderende skole, endelig!

Når regjeringen nå presiserer at forbudet mot forkynnelse i skolen skal gjelde for hele opplæringen i skolen så er det svært gledelig. Endelig kan vi med alvor prate om en inkluderende fellesskole på livssynsfeltet.

Fortsett å lese «En livssynsinkluderende skole, endelig!»

Det iranske folks frihetskamp angår oss alle

Det iranske folk kjemper, med fare for liv og helse, en heroisk frihetskamp mot det religiøse regimet som har fratatt dem flere grunnleggende menneskerettigheter. Sett med blikket til noen bosatt i fredelige, sekulære Norge føles det uvirkelig at styresmakter velger å lede et land etter eldgamle mytologiske tekster.

Fortsett å lese «Det iranske folks frihetskamp angår oss alle»

Ateist i religiøst land: Er det ikke bare å tie stille?

Det står dårlig til med tros- og livssynsfriheten i verden.

Mange opplever å bli forfulgt, utstøtt, trakassert og diskriminert som følge av å ikke ha samme tro som majoriteten og regimet i landet de bor i. Mennesker tvinges på flukt for trygt å kunne leve med sin tro.

Fortsett å lese «Ateist i religiøst land: Er det ikke bare å tie stille?»

Skolen er ikke en arena for forkynnelse og reklame

Vi har i dag lest saken om hvordan elever ved Soknedal skole ble forsøkt frelst og helbredet i kantinen i skoletiden. Vi er glade for at den skolen i Sokndal er så tydelige på at forkynnelse ikke hører hjemme i skoletiden. Vi vil likevel påpeke at det er problematisk at informasjonsbesøk gjennomføres på en måte som gir skolen en lav grad av kontroll med det som foregår, og som kan sette elevene i ubehagelige situasjoner.

Fortsett å lese «Skolen er ikke en arena for forkynnelse og reklame»

Deltagelse i religiøse ritualer kan ikke sammenlignes med besøk hos andre trossamfunn

Human-Etisk Forbund anser det som problematisk at skoler deltar med elevene på skolegudstjenester. Når det likevel skjer så er det viktig for oss at det alternative opplegg som skolen er pålagt å utarbeide på forhånd er best mulig for de elevene som skal dit.

Fortsett å lese «Deltagelse i religiøse ritualer kan ikke sammenlignes med besøk hos andre trossamfunn»

Myten om det livssynsnøytrale samfunnet

Det er ingen som argumenterer for et livssynsnøytralt samfunn. Derimot finnes det oss som argumenterer for et behov for livssynsnøytral stat og kommune for å best legge til rette for det livssynsåpne samfunnet. Det er ikke det samme.

Fortsett å lese «Myten om det livssynsnøytrale samfunnet»

Det livssynsåpne samfunnet krever hardt politisk arbeid

Endelig nådde den viktige diskusjonen om tilgangen til verdige begravelseslokaler og forvaltning av gravplasser mediene, og takk til Steinar Sund som tar denne debatten til Nettavisen.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet krever hardt politisk arbeid»

Hva Human-Etisk Forbund mener og ikke mener om kors og begravelser

Endelig nådde den viktige diskusjonen om tilgangen til verdige begravelseslokaler og forvaltning av gravplasser mediene.

Fortsett å lese «Hva Human-Etisk Forbund mener og ikke mener om kors og begravelser»

Ikke vår linje nasjonalt

Julen er en fin tid der vi samles og kan ta en velfortjent pust i bakken. Men julen er også en tid der folk føler litt ekstra sterkt for «kulturarven vår». Dermed er det også gode tider for de som mener dette er truet av slike som oss, og som har interesse av å fyre opp den mye omtalte «kulturkrigen» rundt symboler, tradisjoner og sedvaner.

Fortsett å lese «Ikke vår linje nasjonalt»