Obituary for Andreas Heldal-Lund

Andreas Heldal Lund Hef 01947

It was with great sadness that we received the news today that Andreas Heldal-Lund had died, after a long illness.

Fortsett å lese «Obituary for Andreas Heldal-Lund»

Minneord, Andreas Heldal-Lund

Andreas Heldal Lund Hef 01947

Det var med stor sorg vi i dag fikk beskjeden om at Andreas Heldal-Lund var død, etter lengre tids sykdom.

Fortsett å lese «Minneord, Andreas Heldal-Lund»

Det er ikke et spørsmål om å dø, men om respekt for menneskerettigheter

Politisk redaktør Lars Hansen argumenterer i Romerikes blad for at ingen dør, eller dauer, av å delta på en skolegudstjeneste. Det har han helt rett i, men det har heller aldri vært spørsmålet. Problemet med skolegudstjenestene er mangelen på likebehandling med deltagelsen i religiøs forkynnelse i en fellesskole.

Fortsett å lese «Det er ikke et spørsmål om å dø, men om respekt for menneskerettigheter»

Debatten nesten ingen vil ta 

Frank Rossavik tar debatten som ingen i fagmiljøet vil ta: manglende bærekraft i finansiering av tros- og livssynssamfunn.

Fortsett å lese «Debatten nesten ingen vil ta »

Skoleskvisen i desember: Tradisjon eller inkludering? 

«Vi vil inkludere alle elevene». Høres ikke det fint ut?

I fjor var det flere skoler som valgte inkludering fremfor tradisjon da julen nærmet seg. Eller, det vil si skolene lager seg nye tradisjoner, der alle elevene føler seg like komfortable og velkomne. Vi ser eksempler på håpsvandringer, konserter og besøk på museum, hvor ingen må søke fritak og der ett opplegg samler alle.

Fortsett å lese «Skoleskvisen i desember: Tradisjon eller inkludering? »

Jeg heier på kristne radio- og TV-kanaler

Redaktør og radiokanalsjef Anne Birgitte Lillebø Bøe klager over at morgenandakten flyttes til Norges fjerde største radiokanal. Hun mener også at dette er å fjerne tro fra det offentlige rom. Det er det ikke. I tillegg vil jeg hevde at livssynsmangfold er bedre og mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Jeg heier på kristne radio- og TV-kanaler»

Myten om den umulige livssynsnøytraliteten

I debatten om det livssynsåpne samfunnet vender påstanden om at livssynsnøytralitet er tilnærmet umulig stadig tilbake. Åste Dokkas kommentar 2.11 og Vårt Lands leder 1.11 trekker dette frem. Men livssynsnøytralitet er mulig – og det er respekterte og lengelevende eksempler på det.

Fortsett å lese «Myten om den umulige livssynsnøytraliteten»

Mer mangfold i NRK P1 er positivt

Andaktsholderne Henrik Syse og Sunniva Gylver klager over at morgenandakten flyttes til Norges fjerde største radiokanal. De mener også at et mangfoldig kveldsprogram ikke er en erstatning. Min påstand er at livssynsmangfold er bedre og mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Mer mangfold i NRK P1 er positivt»

Er Human-Etisk Forbund troll eller tillitsperson?

Den siste tiden har Vårt Land skrevet om tre tilfeller av kritikkverdige forhold i kristen-Norge som Human-Etisk Forbund (HEF) har tatt opp med myndighetene. Selv om vi finner faktiske feil, mener Vårt Lands lederskribent at HEF virker fordomsfulle og burde prioritere noe annet.

Fortsett å lese «Er Human-Etisk Forbund troll eller tillitsperson?»

2030: Fra felles religion til felles verdier?

Vi er i gang med feiringen av Nasjonaljubileet 2030. Markeringen skal synliggjøre at Norge er et folkefellesskap tuftet på felles arv, verdier og identitet. Men finnes det et slikt felles grunnlag?

Fortsett å lese «2030: Fra felles religion til felles verdier?»