Gratulerer til Kirken for et vellykket digitalt valg

Det er gledelig å se at de digitale valgordningene til Den norske kirke har fungert såpass godt som de har gjort. Jeg håper at dette betyr at kirkens interne medlemsavstemninger løsrives fra offentlige valg.

Fortsett å lese «Gratulerer til Kirken for et vellykket digitalt valg»

Humanistisk konfirmasjon står på egne ben

Humanistisk konfirmasjon har lang historie og står på egne ben, basert på humanistiske verdier og det humanistiske livssynet. Det er ikke en lett eller hurtig variant av Kirkens konfirmasjonstilbud.

Fortsett å lese «Humanistisk konfirmasjon står på egne ben»

Jeg flagger fordi jeg kan. Men også fordi jeg må.

_HEF2600

Terroren i Oslo like før Prideparaden som skulle vært 25. juni i fjor. Truslene mot et barnearrangement i regi av Redd Barna i Bergen i år. Drittstormen som åpne skeive opplever, særlig transpersoner, og spesielt på nett. Alt dette har endret meg.

Jeg flagger ikke lenger under pride bare fordi jeg kan. Jeg flagger fordi jeg opplever at jeg må.

Fortsett å lese «Jeg flagger fordi jeg kan. Men også fordi jeg må.»

Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og kristendom

Avisen Dagen krever på lederplass at fritak fra Pride er selvsagt, og noe foresatte kan få innvilget for sine barn. Det er et for enkelt krav til en relativt kompleks problemstilling. Elever skal ha mulighet til å slippe å feire Pride. Fritak fra kunnskap kan elevene derimot ikke få.

Fortsett å lese «Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og kristendom»

Folk, kirke, eller folkekirke?

Ett(?) dilemma for folkekirken i det livssynsåpne samfunnet

Hva vil det si å være kirke i et samfunn som omtales som postsekulært eller postkristent? Hva innebærer å være en folkekirke, og det i et livssynsåpnet samfunn? For det eneste som er sikkert i Folkekirkens møte med det livssynsåpne samfunnet og samfunnets endrede livssynsmangfold er at ting ikke bare kan gjøres som i går eller i fjor. Det kan være krevende.

Fortsett å lese «Folk, kirke, eller folkekirke?»

Må man være religiøs for å ønske hverandre en fin høytid?

For meg gir det ingen mening å tro på noen gud. Jeg er til og med valgt til leder i Human-Etisk Forbund som mener at enkelte tolkninger av gudstro truer menneskerettighetene og våre humanistiske verdier.

Fortsett å lese «Må man være religiøs for å ønske hverandre en fin høytid?»

Tro og livssyn likebehandles i den nye opplæringsloven

Det er ingen tvil om at lovforslaget fra regjeringen angående forkynnelse i norsk skole verken er noe nytt eller noe som rammer kristne lærere i større grad enn andre lærere. Ingen lærere, uansett religion eller livssyn får forkynne i norsk skole.

Fortsett å lese «Tro og livssyn likebehandles i den nye opplæringsloven»

Et samfunn der transfolk er synlige er et sunt samfunn

Dagen i dag er transsynlighetsdagen. Dagen har vært markert siden 2009 for å synliggjøre mennesker som bryter med vedtatte normer for kjønnsuttrykk, da først og fremst transpersoner.

Fortsett å lese «Et samfunn der transfolk er synlige er et sunt samfunn»

En anelse selvsentrert, Jahr?

At skolen hadde et forkynnelsesforbud som bare gjaldt KRLE-faget, men ikke resten av skolens opplæring var både paradoksalt og ulogisk. Det er derfor fornuftig at to påfølgende regjeringer og et offentlig utvalg nå ønsker like regler for alle fag på dette området.

Fortsett å lese «En anelse selvsentrert, Jahr?»

En livssynsinkluderende skole, endelig!

Når regjeringen nå presiserer at forbudet mot forkynnelse i skolen skal gjelde for hele opplæringen i skolen så er det svært gledelig. Endelig kan vi med alvor prate om en inkluderende fellesskole på livssynsfeltet.

Fortsett å lese «En livssynsinkluderende skole, endelig!»