Nå blir kristne og andre bare «om lag» like mye verdt

Nylig har tros- og livssynsminister Kjersti Toppe på vegne av regjeringen foreslått endringer i trossamfunnsloven som bidrar til mindre likebehandling mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Det var vi i Human-Etisk Forbund raskt ute for å kritisere.

Fortsett å lese «Nå blir kristne og andre bare «om lag» like mye verdt»