En skole for det livssynsåpne samfunnet

Skolen som felles arena må være livssynsnøytral. Bare slik kan den være livssynsåpen og likebehandlende for hele fellesskapet og mangfoldet av elever i skolen. Det er synd at det skaper oppstuss.

Fortsett å lese «En skole for det livssynsåpne samfunnet»

Deltagelse i religiøse ritualer kan ikke sammenlignes med besøk hos andre trossamfunn

Human-Etisk Forbund anser det som problematisk at skoler deltar med elevene på skolegudstjenester. Når det likevel skjer så er det viktig for oss at det alternative opplegg som skolen er pålagt å utarbeide på forhånd er best mulig for de elevene som skal dit.

Fortsett å lese «Deltagelse i religiøse ritualer kan ikke sammenlignes med besøk hos andre trossamfunn»

Takk for tydeligheten, Ottosen

En problemstilling i debatten om skolegudstjenestene er at mange av de som er for gudstjenester i skolen hevder at dette bare er kulturarv og tradisjon, ikke forkynnelse. Takk for tydeligheten på at det nettopp er forkynnelse det er snakk om, Espen Ottosen.

Fortsett å lese «Takk for tydeligheten, Ottosen»

Hva Human-Etisk Forbund mener og ikke mener om kors og begravelser

Endelig nådde den viktige diskusjonen om tilgangen til verdige begravelseslokaler og forvaltning av gravplasser mediene.

Fortsett å lese «Hva Human-Etisk Forbund mener og ikke mener om kors og begravelser»

Ikke vår linje nasjonalt

Julen er en fin tid der vi samles og kan ta en velfortjent pust i bakken. Men julen er også en tid der folk føler litt ekstra sterkt for «kulturarven vår». Dermed er det også gode tider for de som mener dette er truet av slike som oss, og som har interesse av å fyre opp den mye omtalte «kulturkrigen» rundt symboler, tradisjoner og sedvaner.

Fortsett å lese «Ikke vår linje nasjonalt»

Flisen i min brors øye

Grunnloven er ikke verdinøytral. Det kan den nok aldri bli, og jeg tror heller ikke det er noe som noen ønsker. En av de viktige verdiene i den norske grunnloven er tros- og livssynsfriheten. Sammen med resten av menneskerettighetene.

Fortsett å lese «Flisen i min brors øye»

Human-Etisk Forbunds virksomhet har innskrenket kristen virksomhet i skolen, heldigvis!

Livssynsåpenhet er ikke det samme som livssynsnøytralitet. Livssynsnøytralitet er ikke verdinøytralitet. Livssynsnøytralitet er ikke ateisme. Favorisering er ikke likebehandling. Var det noen andre spørsmål som måtte besvares, Berentsen?

Fortsett å lese «Human-Etisk Forbunds virksomhet har innskrenket kristen virksomhet i skolen, heldigvis!»

Våre felles institusjoner må være nettopp felles.

Så vidt meg bekjent er det ingen som har bedt om et livssynsnøytralt samfunn. Ei heller jeg, selv om Terje Berentsen påstår det. Tvert imot. Stat, kommune, og offentlige institusjoner derimot må være nøytrale for å best kunne legge til rette for det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Våre felles institusjoner må være nettopp felles.»

Det livssynsåpne samfunnet er ikke et livssynstomt samfunn, Rogn

Det historieløse ville være å hevde at den eneste kulturarven vi har er den kristne kulturarven. Tvert imot har Norge mange og varierte kulturarver som har formet det Norge vi har dag. Inkludert den kristne kulturarven.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet er ikke et livssynstomt samfunn, Rogn»

For enkle forklaringer, i hopetall

Norges befolkning har en mangfoldig og sammensatt livssynstilhørighet. Det er nødvendig at norsk politikk ivaretar dette.

Fortsett å lese «For enkle forklaringer, i hopetall»