Livssynsjournalistikk er viktig, men…

Det er NRK sin oppgave å sørge for å spre kunnskap og informasjon også om livssynsfeltet. Derimot er det et godt stykke derfra til å skulle slå fast at det er naturlig at forkynnelse har en plass i NRK.

Fortsett å lese «Livssynsjournalistikk er viktig, men…»

Nei, kristen forkynnelse hører ikke hjemme i statskanalen

Forkynnelse i NRK vitner om en manglende refleksjon rundt statskanalens posisjon som en del av staten, og en manglende erkjennelse av at målsetningen om det livssynsåpne samfunnet innebærer at vi må revurdere tidligere ordninger og tradisjoner.

Fortsett å lese «Nei, kristen forkynnelse hører ikke hjemme i statskanalen»

Det livssynsåpne samfunnet krever nye refleksjoner – ikke at vi fortsetter som før med Den norske kirke som flaggskip

Ikke uventet er ikke Den norske kirke og Human-Etisk Forbund enige om gudstjenestesendingene på NRK. Jeg forstår likevel ikke at forståelsen for NRK som en offentlig, statlig, aktør er så liten som det Kristin Gunleiksrud Raaum viser i Vårt Land 19. august. For selv om NRK eksisterer i samfunnet, i det offentlige rom, så er NRK som aktør i dette i en særegen posisjon som offentlig rikskringkaster.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet krever nye refleksjoner – ikke at vi fortsetter som før med Den norske kirke som flaggskip»