Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever

En vanskelig side ved å respektere barns livssynsfrihet er at vi må akseptere det om ungdommene ønsker å organisere tros- og livssynsaktiviteter i friminuttene.

Fortsett å lese «Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever»

Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever

En vanskelig side ved å respektere barns livssynsfrihet er at vi må akseptere det om ungdommene ønsker å organisere tros- og livssynsaktiviteter i friminuttet på skolen.

Fortsett å lese «Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever»