Våre felles institusjoner må være nettopp felles.

Så vidt meg bekjent er det ingen som har bedt om et livssynsnøytralt samfunn. Ei heller jeg, selv om Terje Berentsen påstår det. Tvert imot. Stat, kommune, og offentlige institusjoner derimot må være nøytrale for å best kunne legge til rette for det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Våre felles institusjoner må være nettopp felles.»

Det livssynsåpne samfunnet er ikke et livssynstomt samfunn, Rogn

Det historieløse ville være å hevde at den eneste kulturarven vi har er den kristne kulturarven. Tvert imot har Norge mange og varierte kulturarver som har formet det Norge vi har dag. Inkludert den kristne kulturarven.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet er ikke et livssynstomt samfunn, Rogn»

Skolen skal ikke forkynne, Rogn

Det er forsåvidt greit nok at Hans Arne Rogn ønsker en skole som forkynner kristendom, men det er ikke skolens oppgave i et samfunn med et stort livssynsmangfold.

Fortsett å lese «Skolen skal ikke forkynne, Rogn»

Det livssynsåpne samfunnet er allerede i dag vedtatt politikk i Norge

Idealet om det livssynsåpne samfunnet og prinsippene som ligger til grunn for dette er allerede i dag vedtatt politikk i Norge, med støtte fra bredden av de politiske partiene. Det kan likevel ikke bare forbli et ideal og gode prinsipper, men må settes ut i praksis.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet er allerede i dag vedtatt politikk i Norge»

Juleaktiviteter i skolen – for alle

Som forelder til barn i skolen er inkluderende klassemiljø, felles opplevelser, og at ingen skal risikere å bli sittende alene høyt på agendaen min.Derfor hadde vi fest for hele klassen på Halloween, og vi delte barna i grupper da de skulle ut å gå «knask eller knep», så alle skulle ha noen å gå med.

Fortsett å lese «Juleaktiviteter i skolen – for alle»

Skolens ansvar for religiøs tilpasning i svømmeundervisningen

Skolen skal både sørge for at elevene får den utdanningen de skal ha og at deres religiøse bakgrunn respekteres. Det kan være vanskelig, men det behøver ikke å være det.

Fortsett å lese «Skolens ansvar for religiøs tilpasning i svømmeundervisningen»

Tønsberg blads dekning av musikkfritaksønske

11.10 publiserte Tønsbergs blad en sak om en elev som ba om fritak. Senere samme dag ble de gjort oppmerksomme på at saken inneholdt betydelige faktafeil om mulighetene for fritak. Dette har de ikke korrigert

Fortsett å lese «Tønsberg blads dekning av musikkfritaksønske»

Skolen både kan og skal være livssynsnøytral

En livssynsnøytral skole er nødvendig for å sikre at elevenes hverdag kan være livssynsåpen. Det er det som er det viktige grunnpremisset vi må ha i bakhodet når vi ser på de ulike skolelagssakene.

Fortsett å lese «Skolen både kan og skal være livssynsnøytral»

Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever

En vanskelig side ved å respektere barns livssynsfrihet er at vi må akseptere det om ungdommene ønsker å organisere tros- og livssynsaktiviteter i friminuttet på skolen.

Fortsett å lese «Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever»

Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?

To av de mest betente emnene i norsk skole er der hvor elever har ufrivillig skolefravær og der hvor lærere utsettes for vold fra elever. Vi stiller oss undrende til om ikke disse to fenomenene må sees på som to sider av samme sak.

Fortsett å lese «Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?»