Skolens ansvar for religiøs tilpasning i svømmeundervisningen

Skolen skal både sørge for at elevene får den utdanningen de skal ha og at deres religiøse bakgrunn respekteres. Det kan være vanskelig, men det behøver ikke å være det.

Fortsett å lese «Skolens ansvar for religiøs tilpasning i svømmeundervisningen»

Fritak – yoga, svømming, pride, og skolegudstjenester

Månedene og ukene frem mot pridemarkeringene vært preget av stor uenighet om og aggressiv retorikk mot pride i ulike former. Noe av dette har vært knyttet til ulike former for pridemarkeringer i skolen. I sosiale medier og i noen av utspillene jeg har plukket opp har det vært spørsmål om ikke det er mulig å få fritak fra pride på samme måte som det er mulig å få fritak fra skolegudstjenester. Det skal jeg prøve å si noe om her, samtidig som jeg sammenligner ulike fritakssituasjoner som vi vet kommer opp i skolen.

Fortsett å lese «Fritak – yoga, svømming, pride, og skolegudstjenester»