Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?

To av de mest betente emnene i norsk skole er der hvor elever har ufrivillig skolefravær og der hvor lærere utsettes for vold fra elever. Jeg stiller meg undrende til om ikke disse to fenomenene må sees på som to sider av samme sak.

Fortsett å lese «Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?»