Jeg må føre fravær i dag – dessverre

Jeg skriver en støtteerklæring til de streikende elevene.