Frafallet krever seriøse løsninger

Jeg skriver om hva vi nå skal gjøre etter at fraværsgrensen falt i Stortinget.