KRLE er ikke religionspolitikk

Teppebombing om Arbeiderpartiet, valget og KRLE.