KRLE er ikke religionspolitikk

Teppebombing om valget, Arbeiderpartiet og KRLE.