Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing om KRF sitt skolegudstjenesteforslag