Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing krf forslag