Islam, Kjønn, og Fritaksproblematikk i Skolen

Foreldrene som ville bytte ut en homofil lærer

Foreldrene som ville bytte ut en homofil lærer

Foreldrene som ville bytte ut en homofil lærer

Fritaksklagene jeg ikke fant

Artikkel uten fagfellevurdering

Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper

Fagfellevurdert antologikapittel

Fritak og religiøse spenninger i skolen

Fagfellevurdert tekst basert på masteroppgaven.

Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a.

Master i religionsvitenskap

SKAM i skolen

Praksisartikkel om SKAM i KRLE-faget.

Women, as violent as men? A look into gender in the Frente Nacional de Resistencia Popular

Popularisering av min masteroppgave om kjønn og vold i kampen mot regjeringen etter kuppet i Honduras i 2009.