Et samfunn der transfolk er synlige er et sunt samfunn

Det livssynsåpne samfunnet er allerede vedtatt politikk

Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever

Nei, kristen forkynnelse hører ikke hjemme i statskanalen

NRK bør ikke sende gudstjenester og andakter

NRK bør ikke sende TV-gudstjenester

Fritak – yoga, svømming, pride, og skolegudstjenester

Leserinnlegg hos Utdanningsnytt for å beskrive fritaksrett opp mot pride og lignende.

Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?

Kronikk som kobler ufrivillig skolefravær og vold i skolen sammen og legger ansvaret på systemet. Kronikken ble forespurt fra Utdanningsnytt som en del av et ønske om debatt gjennom sommeren.

Kjære rektor, 25. juni forplikter, og her er noe av hva du må gjøre

Oppfordring til rektorene etter terrorangrepet 25. juni.

Et tydeligere Human-Etisk Forbund – i samfunnet og for medlemmene