Problemet knapt noen ønsker å snakke om

Respekt for menneskerettigheter

2030: Fra felles religion til felles verdier?

Sammen med den norske kirke og human-etisk forbund.

Vi fordømmer dansk forslag om å forby koranbrenning

Jeg flagger fordi jeg kan – men også fordi jeg må

Et samfunn der transfolk er synlige er et sunt samfunn

Det livssynsåpne samfunnet er allerede vedtatt politikk

Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever

Nei, kristen forkynnelse hører ikke hjemme i statskanalen