Finansieringsordningen uten bærekraft

Gunnar Stavrum tar i Nettavisen til orde for å kutte støtten til norske tros- og livssynssamfunn med bakgrunn i to forhold. At Rabita-moskeen skal ha mottatt utenlandsk finansering fra aktører i strenge muslimske land er den første. Det andre forholdet er at dagens ordning ikke er bærekraftig. Det første har myndighetene allerede fullmakter til å rydde opp i. Det andre er problemet knapt noen ønsker å snakke om.

Fortsett å lese «Finansieringsordningen uten bærekraft»

Debatten ingen vil ta 

Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe kommer i Dagen med et forsvar for finanseringsnivået for Den norske kirke. Dette som en respons på at opposisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, og Venstre har redusert støtten til statskirken i sine alternative budsjetter. Det er synd det er ingen av dem som vil ta i den virkelige debatten, den manglende bærekraften i den norske finansieringsordningen for tros- og livssynssamfunn. Den kan ikke vokse inn i himmelen.

Fortsett å lese «Debatten ingen vil ta »

Debatten nesten ingen vil ta 

Frank Rossavik tar debatten som ingen i fagmiljøet vil ta: manglende bærekraft i finansiering av tros- og livssynssamfunn.

Fortsett å lese «Debatten nesten ingen vil ta »