Debatten nesten ingen vil ta 

Frank Rossavik tar debatten som ingen i fagmiljøet vil ta: manglende bærekraft i finansiering av tros- og livssynssamfunn.

Grunnloven krever likebehandling som innebærer at Den norske kirkes inntekter fra staten og kommunene deles på antall kirkemedlemmer. Dette beløpet får andre tros- og livssynssamfunn utbetalt per medlem.

Vår samfunnssektor nyter en stor tillit som vises gjennom rekordøkning i bevilgningene: I 2011 fikk vi 800,- per medlem. Statsbudsjettet for 2024 gjør at beløpet snart bli 1600,- kroner. Hvilke andre aktører i sivilsamfunnet har fått en slik inntektsutvikling?

Legg merke til at i den perioden mistet Den norske kirke mer enn 350.000 medlemmer.

Tros- og livssynssamfunnenes bidrag til enkeltmennesker og samfunnet er for viktig til at dette arbeidet kan få bryte sammen i fremtiden. Det er nødvendig med et bredt offentlig utvalg som utreder en bærekraftig og likeverdig finansieringsordning for tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.

Christian Lomsdalen
Leder i Human-Etisk Forbund, et landsdekkende og demokratisk livssynssamfunn

Teksten ble publisert av Aftenposten 06.12.2023, under samme tittel. Teksten ble publisert i en lengre og bredere utgave på Human.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *