Trosfriheten trumfer ikke alle andre friheter.

Olaug Bollestad bekymrer seg i Vårt Land for at det nye forbudet mot såkalt «konverteringsterapi» vil ramme på tros- og livssynsfriheten og foreldreretten. Det er viktig å slå fast at ingen av disse rettighetene trumfer andre friheter og rettigheter. Trosfrihet og foreldrerett er ikke blankofullmakter.

Fortsett å lese «Trosfriheten trumfer ikke alle andre friheter.»