Trosfriheten trumfer ikke alle andre friheter.

Olaug Bollestad bekymrer seg i Vårt Land for at det nye forbudet mot såkalt «konverteringsterapi» vil ramme på tros- og livssynsfriheten og foreldreretten. Det er viktig å slå fast at ingen av disse rettighetene trumfer andre friheter og rettigheter. Trosfrihet og foreldrerett er ikke blankofullmakter.

 Human-Etisk Forbund er glade for at Stortinget har vedtatt forbudet mot såkalt «konverteringsterapi». Gjennom en god prosess hvor departementet har lyttet til vektige innspill i høringsrunden, og dermed gjort lovverket tydeligere. Det gjør at forbudet vil kunne bety noe i praksis. Det er nå lettere å se hva som faller innenfor og hva som faller utenfor. Det er en klar forbedring.

Hovedpoenget fra Human-Etisk Forbunds side er at det står seg godt menneskerettslig å forby såkalt «konverteringsterapi» så lenge loven er tilstrekkelig tydelig utformet. Forbudet har et legitimt formål i å beskytte helse, personlig integritet, retten til å bestemme over egen seksuell orientering, og hindre diskriminering. Vi ser forbudet som forholdsmessig og nødvendig: I den grad det er aktuelt å trekke inn trosfrihet her, er det snakk om en liten begrensning for tilbyder, langt utenfor kjernen av den konvensjonsbeskyttende tros- og livssynsfriheten. For å beskytte mottakers rettigheter og rett til helse, samt fysisk og psykisk integritet.

Human-Etisk Forbund mener det er godt belagt faglig, og med god støtte fra ulike menneskerettighetsorganer og FNs uavhengige ekspert på området, at stater bør forby såkalt «konverteringsterapi».

Sakens kjerne er at dette handler om helse og integritet, og at trosfrihet ikke kan gi noen personer frikort til å opptre som ukvalifiserte behandlere med formål å få en annen til å endre, undertrykke eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Dette er også i tråd med prinsippet om det livssynsåpne samfunnet, hvor Stålsettutvalget slår fast at «den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter».

Staten har derimot ansvar for å sikre alle borgernes helse, og unngå skadelige, nedverdigende og uvitenskapelige former for «behandling» av naturlig seksuell variasjon.

Human-Etisk Forbund er opptatt av å beskytte og utvikle tros- og livssynsfriheten. Desto viktigere er det å avveie den både i forhold til andre rettigheter og å avgrense den til det som er kjernen. Tros- og livssynsfrihet er en altfor viktig menneskerettighet til å misbrukes.

Innlegget ble publisert av Vårt Land 13.12.2023 under tittelen “Trosfriheten trumfer ikke alle andre friheter, Bollestad“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *