Vår felles julefeiring

Julebilde

Folk i Norge feirer jul av mange ulike årsaker og på mange ulike måter. Noen feirer til og med kristen jul, eller kristmesse. Det er fint. Ingen grunner eller måter å feire jul på er noe bedre eller riktigere enn andre måter, selv om det ikke er «slik vi gjør det».

Fortsett å lese «Vår felles julefeiring»

NRK har mer å rydde opp i

NRK har med stort alvor ryddet opp etter «Bamsegutt»-saken, men statskanalen har fortsatt ett område der presseetiske argumenter faller på steingrunn.

Fortsett å lese «NRK har mer å rydde opp i»

Skolegudstjenester er ikke en del av KRLE-faget

Etter at sokneprest Anne Marie Nystein snakket med Telen er det et poeng å rette opp det som ser ut til å være noen alvorlige misforståelser knyttet til skolegudstjenestene. De er IKKE en del av KRLE-faget. Det ville vært et brudd på Opplæringsloven.

Fortsett å lese «Skolegudstjenester er ikke en del av KRLE-faget»

Det er ikke et spørsmål om å dø, men om respekt for menneskerettigheter

Politisk redaktør Lars Hansen argumenterer i Romerikes blad for at ingen dør, eller dauer, av å delta på en skolegudstjeneste. Det har han helt rett i, men det har heller aldri vært spørsmålet. Problemet med skolegudstjenestene er mangelen på likebehandling med deltagelsen i religiøs forkynnelse i en fellesskole.

Fortsett å lese «Det er ikke et spørsmål om å dø, men om respekt for menneskerettigheter»

Jeg heier på kristne radio- og TV-kanaler

Redaktør og radiokanalsjef Anne Birgitte Lillebø Bøe klager over at morgenandakten flyttes til Norges fjerde største radiokanal. Hun mener også at dette er å fjerne tro fra det offentlige rom. Det er det ikke. I tillegg vil jeg hevde at livssynsmangfold er bedre og mer i tråd med det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Jeg heier på kristne radio- og TV-kanaler»

Myten om den umulige livssynsnøytraliteten

I debatten om det livssynsåpne samfunnet vender påstanden om at livssynsnøytralitet er tilnærmet umulig stadig tilbake. Åste Dokkas kommentar 2.11 og Vårt Lands leder 1.11 trekker dette frem. Men livssynsnøytralitet er mulig – og det er respekterte og lengelevende eksempler på det.

Fortsett å lese «Myten om den umulige livssynsnøytraliteten»

Fritak fra aktiviteter, men ikke kunnskap om mangfold og religion

Ved gjennomføringen av en fremvisning fra Den kulturelle skolesekken ble det ved Kviteseid skule opprettet et alternativt opplegg etter at noen foresatte meldte fritaksønske med bakgrunn i den skeive tematikken i stykket. Jeg forstår at det kan provosere, men det ser ut til at rektor har gjort alt etter boken.

Fortsett å lese «Fritak fra aktiviteter, men ikke kunnskap om mangfold og religion»

Å kjempe for skolegudstjenester og bibelutdeling i skolen er å kjempe en ideologisk kamp i skolen

Joel Ystebø og Kristelig Folkeparti i Bergen har skapt furore over formuleringene sine knyttet til abort. Litt mer skjult er det at de ønsker å gjøre skolen til en stridsarena for verdier. Ved å kreve skolegudstjenester og bibelutdeling i Bergensskolen. Det er synd, og en kommune har heller ikke mulighet til å innføre bestemmelser på tvers av Utdanningsdirektoratets føringer.

Fortsett å lese «Å kjempe for skolegudstjenester og bibelutdeling i skolen er å kjempe en ideologisk kamp i skolen»

Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og religion

I noen kristne og muslimske miljøer har det denne våren vært etterlyst fritak fra pride i skolen. At foreldre skal kunne kreve at sine barn ikke deltar i undervisning og aktiviteter knyttet til kjønns-, seksualitets- og identitetsmangfold. Det kan de nok ikke få. Elever skal ha mulighet til å slippe å gå i Pridetog. Fritak fra kunnskap kan elevene derimot ikke få.

Fortsett å lese «Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og religion»

En forventet utvidelse av skolens religions- og livssynsbestemmelser

Når to regjeringer nå på rad har lagt frem forslag til ny opplæringslov som inneholder en utvidelse av bestemmelsene for hvordan skolen forholder seg til religion og livssyn er det gledelig, men ikke overraskende.

Fortsett å lese «En forventet utvidelse av skolens religions- og livssynsbestemmelser»