Våre felles institusjoner må være nettopp felles.

Så vidt meg bekjent er det ingen som har bedt om et livssynsnøytralt samfunn. Ei heller jeg, selv om Terje Berentsen påstår det. Tvert imot. Stat, kommune, og offentlige institusjoner derimot må være nøytrale for å best kunne legge til rette for det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Våre felles institusjoner må være nettopp felles.»

Det livssynsåpne samfunnet er ikke et livssynstomt samfunn, Rogn

Det historieløse ville være å hevde at den eneste kulturarven vi har er den kristne kulturarven. Tvert imot har Norge mange og varierte kulturarver som har formet det Norge vi har dag. Inkludert den kristne kulturarven.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet er ikke et livssynstomt samfunn, Rogn»

Skolen skal ikke forkynne, Rogn

Det er forsåvidt greit nok at Hans Arne Rogn ønsker en skole som forkynner kristendom, men det er ikke skolens oppgave i et samfunn med et stort livssynsmangfold.

Fortsett å lese «Skolen skal ikke forkynne, Rogn»

For enkle forklaringer, i hopetall

Norges befolkning har en mangfoldig og sammensatt livssynstilhørighet. Det er nødvendig at norsk politikk ivaretar dette.

Fortsett å lese «For enkle forklaringer, i hopetall»

Det livssynsåpne samfunnet er allerede i dag vedtatt politikk i Norge

Idealet om det livssynsåpne samfunnet og prinsippene som ligger til grunn for dette er allerede i dag vedtatt politikk i Norge, med støtte fra bredden av de politiske partiene. Det kan likevel ikke bare forbli et ideal og gode prinsipper, men må settes ut i praksis.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet er allerede i dag vedtatt politikk i Norge»

Idealet om det livssynsåpne samfunnet

Å oppnå det livssynsåpne samfunnet krever at vi legger av oss gamle privilegier og forventninger, og ser på livssynsmangfoldet med relativt nye øyne.

Fortsett å lese «Idealet om det livssynsåpne samfunnet»

Vi må jobbe for å oppnå det livssynsåpne samfunnet

Selv om det livssynsåpne samfunnet er et prinsipp som politiske partier, tros- og livssynsamfunn, og mediene har sluttet seg til, så betyr ikke det at vi er i mål med å innføre den. Å be om at NRK likebehandler tros- og livssynssamfunn er ikke et brudd med dette prinsippet.

Fortsett å lese «Vi må jobbe for å oppnå det livssynsåpne samfunnet»

Skolens ansvar for religiøs tilpasning i svømmeundervisningen

Skolen skal både sørge for at elevene får den utdanningen de skal ha og at deres religiøse bakgrunn respekteres. Det kan være vanskelig, men det behøver ikke å være det.

Fortsett å lese «Skolens ansvar for religiøs tilpasning i svømmeundervisningen»

Skolen både kan og skal være livssynsnøytral

En livssynsnøytral skole er nødvendig for å sikre at elevenes hverdag kan være livssynsåpen. Det er det som er det viktige grunnpremisset vi må ha i bakhodet når vi ser på de ulike skolelagssakene.

Fortsett å lese «Skolen både kan og skal være livssynsnøytral»

Representasjon som utfordring

For en ikke-religiøs nordmann er det interessant å se hva Åste Dokka anser for å være ikke-religiøs forkynnelse. Problemet er at en slik bredde i forståelsen av forkynnelsen raskt gjør begrepet meningsløst. Det er nok mer fruktbart å snakke om representasjon.

Fortsett å lese «Representasjon som utfordring»