Hva jeg tror et niqab-forbud vil føre til…

Det debatteres i dag om man skal innføre forbud mot enten 1). heldekkende religiøse klesplagg eller 2). maskering i det offentlig rom. Dette er ment som en hjelp til de kvinnene som blir tvunget til å bære disse plaggene, men jeg tenker at et slikt forbud vil i stor grad være kontraproduktivt. Det vil være andre ting som i større grad vil få kvinner ut av slike plagg. Det vil jeg komme tilbake til i en senere artikkel. Dette er hva jeg tror at et slikt forbud vil føre til:

  1. Undertrykte kvinner vil bli enda mer undertrykt og vil i stadig større grad bli låst inne og hjemme. Uten mulighet for å integreres, utdannes videre, få mer å si i forhold til eget liv, identitet og religion, og hun vil få et stadig mindre sosialt liv.
  2. Selvbestemmende kvinner som velger selv å dekke seg til vil bli undertrykt av oss, vi nekter dem å kle seg slik de vil og mener at de bør. Noe som strider tvert i mot feminismens prosjekt om at kvinner skal få kle seg slik de selv ønsker og finner det nødvendig…
  3. Radikalisering gjennom at mange vil oppleve det som at islam er under angrep. Dette vil spille rett inn på banehalvdelen til nettopp de som promoterer slike heldekkende plagg og som vi ikke ønsker at skal få mer spillerom i Norge, dette er en del av deres argumentasjon allerede. Vi vil i så fall bare bevise at de har rett…
  4. Punkt 3 vil i så fall medføre at det vil bli enda flere av kvinnene fra både punkt 1 og punkt 2, noe som definitivt er kontraproduktivt.
  5. Hvis dette forbudet rettes inn som et forbud mot heldekkende religiøse plagg (1) så vil dette i praksis bety at det ER et angrep på islam som religion og vil være en begrensning i en del muslimers religiøse frihet. At dette er et aspekt som vi opplever som særs uheldig og meget mulig faktisk ikke-islamsk er egentlig fullstendig irrelevant ettersom en del av de religiøse faktisk mener at dette er en (obligatorisk) del av deres religion. Det er andre virkemidler man kan bruke for å få færre brukere av slike plagg, men det vil jeg komme tilbake til i en senere artikkel. Hvis forbudet rettes inn mot maskering på offentlig sted så vil dette få mange av de samme følgene, men det vil også bety at klovnekostymer, nissedrakter, levende statuer, tildekking om vinteren, motorsykkelhjelmer etter at man har gått av sykkelen og så videre også vil bli forbudt, vil vi virkelig det? Maskering er tillatt i det norske samfunnet i dag, utenom i forbindelse med demonstrasjoner, møter og bankran. Vil vi virkelig forby maskering i større grad?

Derfor mener jeg at et forbud ikke er veien å gå. Det er kontraproduktivt og det vil antagelig ikke fungere etter hensikten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *